Arti "Kemerdekaan"

Arti "Kemerdekaan"
Photo by Unsplash.com

Tujuh belas agustus tahun empat lima
Itulah hati kemerdekaan kita
Hari merdeka Nusa dan Bangsa
Hari lahirnya bangsa Indonesia Merdeka

Sekali merdeka tetap merdeka
Selama hayat masih dikandung badan

Kita tetap setia tetap setia
Mempertahankan Indonesia
Kita tetap setia tetap setia
Membangun negara kita

Setiap tanggal 17 Agustus lagu "Hari Merdeka" ciptaan Sayyid Husin al-Mutahhar di atas membahana di seluruh pelosok Indonesia.

Arti kemerdekaan..........

Bagi anak SMA yang malas adalah …

Apabila guru matematika tidak masuk

Arti kemerdekaan ..........

Bagi mahasiswa adalah......

Apabila boleh pakai sandal dalam kelas

Arti kemerdekaan ..........

Bagi pedagang asong dan kaki lima adalah...

Apabila tak dikejar petugas Tramtib

Arti kemerdekaan...........

Bagi karyawan telat-an adalah........

Apabila HRD lupa men-cek chekclock hari ini

Arti kemerdekaan.............

Bagi revidivis adalah.............

Apabila bisa dagang sabu-sabu di balik terali

Arti kemerdekaan.............

Bagi koruptor adalah...........

Apabila masyarakat tak perduli pada tingkah lakunya

(dicomot dari http://maspungky.multiply.com)

Read more