FIRMAN BIBLE TENTANG CINTA

FIRMAN BIBLE TENTANG CINTA
Photo by Unsplash.com

Semua yang benar bersumber dariNya. Semua baik bermuara kepadaNya.

Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain.

1 Korintus 16:14.

Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih, sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan.

1 Yohanes 4:16

Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti Aku telah mengasihi kamu.

Efesus 5:25-26.

Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan; sebab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih.

1 Tesalonika 3:12

Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu.

Mazmur 30:5

Rahmat, damai sejahtera dan kasih kiranya melimpahi kamu.

1 Korintus 10:24.

“Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintah-Ku.”

Yohanes 14:23

Read more