KEBAIKAN SUPERLATIF

KEBAIKAN SUPERLATIF
Photo by Unsplash.com

KEBAIKAN SUPERLATIF

Sebaik-baik pemberi peringatan adalah penyakit.

Sebaik-baik pemberi pelajaran adalah musibah.

Sebaik-baik pemberi nasihat adalah kematian orang terdekat.

Sebaik-baik pemberi kenikmatan adalah pengetahuan.

Sebaik-baik pemberi ketenangan adalah kemandirian.

Sebaik-baik teman adalah buku.

Sebaik-baik kecantikan adalah iffah (keteguhan hati).

Sebaik-baik juri adalah akal sehat.

Sebaik-baik kerendahan hati adalah toleransi.

Sebaik-baik keberanian adalah mengakui kesalahan.

Sebaik-sebaik keperkasaan adalah menahan amarah.

Sebaik-baik pertolongan adalah sangka baik.

Sebaik-baik ungkapan cinta adalah pengorbanan.

Sebaik-baik ilmu adalah iman.

Sebaik-baik iman adalah kepatuhan.

Sebaik-baik kejujuran adalah bersikap adil.

Sebaik-baik obat adalah sugesti optmis.

Sebaik-baik ibadah (amal vertikal) adalah shalat.

Sebaik-baik busana penutup aurat adalah ketakwaan.

Sebaik-baik ucapan adalah La ilaha illallah.

Sebaik-baik kekayaan adalah kesederhanaan.

Sebaik-baik harta (deposito) adalah anak saleh.

Sebaik-baik hadiah kepada sesama adalah sapaan senyum tulus dan ucapan "Salam" (doa keselamatan).

Sebaik-baik kecerdasan adalah kehati-hatian menilai orang lain.

Sebaik-baik penghormatan adalah perlakuan sepadan.

Read more