Malam Pertama Pada malam ini dianjurkan melakukan ibadah-ibadah sebagai berikut: Salat seratus rakaat, setiap rakaat membaca al-Fatihah dan al-Ikhlas salat…

Ada orang-orang tertentu yang memiliki sejumlah keyword dalam berkomunikasi dengan Sang Adi kodrati Swt. Di antara mereka adalah Zainal abidin,…

Kalau perempuan dijadikan sebagai komoditas dan alat untuk membangkitkan konsumerisme, itu biasa. Tapi kalau bayi yang dijadikan sebagai barang…