Skip to main content

Tuhan ciptakan air. Manusia ciptakan banjir.

Tuhan ciptakan hutan. Manusia ciptakan erosi.

Tuhan ciptakan laut. Manusia ciptakan korosi.

Tuhan ciptakan udara. Manusia ciptakan polusi.

Tuhan ciptakan hewan. Manusia ciptakan kepunahan.

Tuhan ciptakan tumbuhan. Manusia ciptakan radiasi.

Tuhan ciptakan akal budi. Manusia ciptakan korupsi.

Tuhan ciptakan Nabi. Manusia ciptakan intoleransi.

[ads1]