PROSES PERTOLONGAN TUHAN

PROSES PERTOLONGAN TUHAN
Photo by Unsplash.com

PROSES PERTOLONGAN TUHAN

Pertolongan Tuhan sering ditafsirkan sebagai keajaiban tanpa kausalitas. Padahal ia meliputi semua peristiwa, termasuk keajaiban.

Bila dikatakan "Tuhan pasti menolong", maka pertolonganNya akan datang melalui makhluk-makhlukNya, tidak datang dari langit.

Pertolongan Tuhan sering muncul berupa kehendak diri untuk bertahan dan kehendak melakukan aksi-aksi positif.

Pertolongan Tuhan hadir dalam empati dan peduli hamba-hamba tanpa diminta dan dinanti.

Berharap kepada Tuhan dan tak berharap kepada manusia tak berarti menampik bantuan tulus makhlukNya, karena itulah pertolonganNya.

Berharap kepada Tuhan dan tak berharap kepada manusia berarti tak menganggap bantuannya sebagai bantuan primer dan sejati.

Meminta jodoh kepada Tuhan mesti ditafsirkan memintaNya menggerakkan seseorang untuk mencari pasangan sesuai kriteria2 peminta.

Meminta rezeki Tuhan berarti memintaNya menghadirikan sebab-sebab perolehan harta dalam jangkauan ikhtiar.

Meminta rezeki Tuhan tak berarti memintaNya mencetak uang dan berfungsi sebagai BI.

Meminta umur panjang kepada Tuhan berarti memintaNya memberikan kesadaran menjaga kesehatan dan menghindari penyebab kematian.

Meminta jodoh kepada Tuhan tak berarti memintaNya jadi comblang.

Read more