Shalat Hadiah untuk Ibu dan Ayah

Shalat Hadiah untuk Ibu dan Ayah
Photo by Unsplash.com

Penghargaan dan cinta kepada orang tua bisa diungkapkan dalam sebuah bingkisan yang sakral, yaitu shalat hadiah.

Shalat sunnah ini terdiri dari dua rakaat. Pada rakaat pertama dianjurkan membaca al-Fatihah dan istighfar10 kali:

رباغفرلىولوالدىوللمؤمنينيوميقومالحساب

Rabi-ghfir lî wa li-wâlidayya wa lil-mu’minîn yauma yaqûmul-hisâb

(Wahai Pengasuhku, ampunilah aku, kedua orangtuaku dan orang-orang mukmin pada hari perhitungan berlaku)

Shalat Witir, adalah shalat sunnah muakkad (dianjurkan) yang biasanya dirangkaikan dengan shalat tarawih, Bilangan shalat witir 1, 3, 5, 7 sampai 11 rakaat.

Ini juga meruapakan salah satu shalat khas dalam fikih Syiah Imamiyah. (Dicomot dari KAMUS SHALAT, terbitan Arifa, 2008)

Read more