TIDAK PERCUMA

TIDAK PERCUMA
Photo by Unsplash.com

Bila setiap perlakuan buruk dibalas,. Maka pengorbanan menjadi kata tak bermakna.

Bila setiap perlakuan baik mesti dibalas, maka raiblah makna ketulusan.

Bila setiap harapan mesti terwujud, maka lenyaplah arti kesabaran.

Bila setiap doa dikabulkan, maka sia-sialah makna ikhtiar.

Bila setiap dosa dibalas dengan siksa, lalu apa arti ampunan.

Bila setiap larangan dan perintah diketahui rahasia manfaatnya, lalu apa arti kepatuhan?

Bila kesejahteraan adalah bukti diterimanya ibadah, maka ibadah dan kesalehan jadi fatamorgana.

Bila setiap ibadah pasti dibalas dengan kemakmuran, maka setiap orang saleh pasti hidup makmur tanpa terlunta-lunta.

Read more