Utopia

Utopia
Photo by Unsplash.com

Bila setiap perlakuan buruk dibalas, pengorbanan menjadi kata tak bermakna.

Bila setiap perlakuan baik mesti dibalas, lenyaplah makna ketulusan.

Bila setiap harapan mesti terwujud, menguaplah makna kesabaran.

Bila setiap doa dikabulkan, sia-sialah makna ikhtiar.

Bila setiap dosa pasti dibalas dengan siksa, lalu apa arti ampunan.

Bila setiap setiap usaha harus berhasil, prestasi jadi percuma.

Bila setiap perintah Tuhan harus diketahui manfaatnya, lalu apa arti kepatuhan..

Bila ketenangan adalah tujuan utama berbuat baik, kepahlawanan adalah sia-sia.

Bila kesejahteraan adalah bukti diterimanya ibadah, maka ibadah dan kesalehan orang miskin jadi sia-sia.

Bila setiap ibadah pasti dibalas dengan kesejahteraan, sorga jadi sia-sia dan mestinya setiap orang saleh hidup makmur.

Read more